สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการศึกษาได้มอบหมายให้โรงเรียนหนองฉางวิทยาเป็นสนามสอบ การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2565 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ญาณิกา เสนาธนศักดิ์
Latest posts by ญาณิกา เสนาธนศักดิ์ (see all)