สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการศึกษาได้มอบหมายให้โรงเรียนหนองฉางวิทยาเป็นสนามสอบ การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2565 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น