ประชุมผู้รับผิดชอบจุดเน้นของ สพฐ. เพื่อเข้ารับการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น

22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางนัยนา จันทา รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทน ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบจุดเน้นของ สพฐ. เพื่อเข้ารับการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท