วันที่ 25 เมษายน 2565 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เข้ารับการตรวจสอบภายใน

วันที่ 25 เมษายน 2565 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เข้ารับการตรวจสอบภายใน ซึ่งนำโดย นาย กิติศักดิ์ นิโรจน์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.อุทัยธานี ชัยนาท และคณะ โรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษา ในการดำเนินงานทางด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียนเป็นอย่างดี

ออกแบบโดย dsite.in.th