โรงเรียนสาครพิทยาคมรับการติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.อุทัยธานี ชัยนาท