รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางนัยนา จันทา รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทน ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากร สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ต่อคณะติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท