ชมรมอาสายุวกาชาดช่วยงานบริการหน่วยบริจาคโลหิต

วันที่ 25 เมษายน 2565 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีและคณะฯ มาให้กำลังใจ
ผู้บริจาคโลหิต มีนักเรียนชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนตลุกดูวิทยาคม นำโดยนางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมและครูสุนันทา โลหะการก    มาช่วยงานบริการหน่วยบริจาคโลหิต
อำเภอทัพทัน เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ณ ที่ว่าการอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี