โรงเรียนสาครพิทยาคม แสดงความยินดีกับ “ครูปิยโชติ รอดหลง”ในโอกาสได้รับ รางวัลระดับชาติ  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)  “รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง” ครูผู้สอนยอดเยี่ยม