ผู้อำนวยการพรประภา  พัฒนพงษ์ ประชุม ฝ่ายบริหารของโรงเรียนเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อม และการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Latest posts by nattanan (see all)