ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Video Conference (Zoom Cloud Meeting)

วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางนัยนา จันทา รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทน ผอ.สพม.อุทยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย นายสายัณห์ สีคง รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Video Conference (Zoom Cloud Meeting)

ออกแบบโดย dsite.in.th