โรงเรียนสาครพิทยาคม นำโดย ผอ.พรประภา พัฒนพงษ์  จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2565