โรงเรียนสาครพิทยาคม นำคณะครู  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียน เข้าร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 9 พ.ค. 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคม นำคณะครู  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียน เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด