โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

ประกาศ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ขอให้นักเรียนทุกคนเดินทางกลับเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ดูแลเครื่องแต่งกาย และทรงผมให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน และอย่าลืมดูแลตนเอง สวมหน้ากากอนามัย
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์อยู่เสมอ ไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงด้วยความห่วงใย จากโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

ข่าวสารเพิ่มเติม เพจโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนุปถัมภ์ https://www.facebook.com/UpcUlitpaiboon/photos/a.749473308778578/1693142397744993/