การประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาภายในองค์กรสู่เป้าหมาย สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางนัยนา จันทา รองผู้อำนวยการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาภายในองค์กรสู่เป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ผู้อำนวยการกลุ่มงานภายใน สพม.อุทัยธานี ชัยนาท และผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดสพม.อุทัยธานี ชัยนาท ทั้ง 34 โรงเรียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนหันคาพิทยาคม อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ภาพถ่ายเพิ่มเติม (1)
ภาพถ่ายเพิ่มเติม (2)

ออกแบบโดย dsite.in.th