บรรยากาศต้อนรับเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนสาครพิทยาคม