ศิษย์เก่า ส.ว.รุ่น๓๓ มอบทุนการศึกษา

คณะศิษย์เก่า ส.ว.รุ่น๓๓ นำทีมโดยคุณไพศาล จรรยา และ สท.ชุติมา พูลสวัสดิ์ และตัวแทนเพื่อนร่วมรุ่น มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ที่มีคะแนนการสอบเข้าเรียนสูงสุด ๑๐ ลำดับแรก และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเก่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕ และ ๖ ตามลำดับ พร้อมทั้งมอบชุดพลศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ทุกคน และมอบเงินเพื่อพัฒนาโรงเรียนอีกส่วนหนึ่ง โดยนายสมชาย บุษบงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเครือวัลล์ เที่ยงพลับ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนสรรพยาวิทยา เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ อาคารสีดา โรงเรียนสรรพยาวิทยา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕