ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียน

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางนัยนา จันทา รอง ผอ. สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ลงพื้นที่ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ เพื่อให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการเปิดภาคเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

ออกแบบโดย dsite.in.th