ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสาครพิทยาคมตรวจสุขภาพประจำปี 2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสาครพิทยาคม รับการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 จากหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก โรงเรียนสาครพิทยาคม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้