โรงเรียนสาครพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับครูสมปอง ปานเอม

โรงเรียนสาครพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสมปอง ปานเอม ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕