นายอำเภอมโนรมย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนสาครพิทยาคม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายศักรินทร์ ศรีสมวงศ์ นายอำเภอมโนรมย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนสาครพิทยาคมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติตามมาตรการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019