โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดกิจกรรม”ทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 41 ปี “

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 41 ปี โดยมีผู้อำนวยการพรประภา  พัฒนพงษ์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารหลังคาโดม

https://www.facebook.com/picsakornpit/photos/pcb.1737714909895729/1737751373225416
คลิกดูภาพกิจกรรมลิ้งนี้