โรงเรียนสาครพิทยาคมรับการตรวจติดตามประเมินโรงเรียน ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID -​ 19

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวสุรี ศรีอ่อน ปลัดอำเภอมโนรมย์ ประจำตำบลหางน้ำสาคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมโนรมย์ , สถานีตำรวจภูธรหางน้ำสาครและเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาครพิทยาคม ติดตามประเมินสถานศึกษาและให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2565 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และในโอกาสนี้ได้ให้คำแนะนำเรื่องการรับวัคซีน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโรค(เข็มที่ 3) โดยมี นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับ

https://www.facebook.com/picsakornpit/photos/pcb.1738489243151629/1738509583149595/
คลิกดูภาพกิจกรรมได้ที่นี่