ประชุมออนไลน์ “ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท”

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางนัยนา จันทา รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์ ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ในสังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ทั้ง 34 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุม