ติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา2565 โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดชัยนาท ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทและผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมการติดตามและสังเกตการณ์ณ ห้องประชุมสิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม