พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา โดยมี นางนัยนา จันทา รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพม.อุทัยธานีชัยนาท เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีผู้บริหารและครูโรงเรียนพุทธมงคล พร้อมด้วยข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมพิธี