เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นางสาวพรประภา  พัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นางสาวพรประภา  พัฒนพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในการนี้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ