โรงเรียนสาครพพิทยาคมจัดกิจกรรมอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (กิจกรรมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นแกนนำป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น)​

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 บ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมี นายศักรินทร์ ศรีสมวงศ์ นายอำเภอมโนรมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (กิจกรรมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นแกนนำป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น)​ โดยมี นางวาริน วีระสุนทร หัวหน้าบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม และคณะฯ ประธานสภาเด็ก
และเยาวชน เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้อง ICT โรงเรียนสาครพิทยาคม