โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 น. นางนัยนา จันทา รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพม.อุทัยธานีชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายค่ายคุณธรรมฯ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ณ ศาลาวัดบำเพ็ญบุญ ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท


ภาพถ่ายเพิ่มเติม