นักเรียนโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา นักเรียนของโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 โดยได้รับรางวัลทั้งสิ้น 26 รายการ แบ่งเป็นเหรียญทอง 13 รายการ เหรียญเงิน 5 รายการ และเหรียญทองแดง 8 รายการ