โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดพิธี“มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน” จำนวน 105 ทุน “สร้างโอกาส สร้างคุณภาพ สร้างความสุข”

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้บริจาคทุนการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 

1.วัดหางน้ำสาคร จำนวน 5,000 บาท  2.กองทุนศิษย์หลวงพ่อสด จำนวน 40,000 บาท   3.คุณกมลศรี โพธิ์พูล และคุณเดชาวุฒิ ภาณุโรจน์ จำนวน 7,500 บาท
ซึ่งโรงเรียนนำมาจัดสรรเป็นทุนต่างๆ ดังนี้
1.ทุนนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับ2.ทุนนักเรียนเรียนดี ระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ที่มีผลการเรียนสูงสุด ภาคเรียนที่ 2/2564
3.ทุนลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
4.ทุนประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
5.ทุนจิตสาธารณะช่วยเหลือโรงเรียน
6.ทุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
     โดยมีผู้มามอบทุนประกอบด้วย พระครูใบฎีกากมล กิติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดหางน้ำสาคร คุณสิทธิ์ สิงห์ศิริพร ประธานกองทุนศิษย์หลวงพ่อสด คุณมาโนช ดีเกษม และคุณเฉลียว สินอิ่ม คณะกรรมการกองทุนศิษย์หลวงพ่อสด ทุนละ 500 บาท จำนวน 105 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,500 บาท ณ อาคารโดม
โรงเรียนสาครพิทยาคม ขอขอบคุณผู้บริจาคทุนทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้