ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
นางนัยนา จันทา รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ได้มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และมอบนโยบายของ สพฐ. ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โดยมี นายเผด็จ สุพันธนา พร้อมฝ่ายบริหารให้การต้อนรับ