การติดตามการใช้งาน e-Saraban และระบบ AMSS สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 นางนัยนา จันทา รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ได้มอบหมายให้นายวัชรพัฐ มะธิตะโน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(DLICT) ร่วมต้อนรับคณะติดตามการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ : e-Saraban และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย ดร.เปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม ศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยมีนายชูชาติ พารีสอน ผอ.โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการ ร่วมต้อนรับ พร้อมรับการตรวจติดตาม