การประชุมข้าราชการและบุคลากร สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

   วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นางนัยนา จันทา รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทน ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและบุคลากร สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วการประชุม ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา