กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์

โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 โดยมีนายประกิจ บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน นอกจากกิจกรรมวันไหว้ครูแล้ว ยังมีการจัดงานประกวดการทำพานไหว้ครู ในหัวข้อ “สร้างด้วยใจ มอบให้อย่างสร้างสรรค์” และมีการมอบรางวัลนักเรียนเรียนดีประจำปีการศึกษา 2564 ด้วย