นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ แก่นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม ที่เสนอชื่อ เพื่อขอรับพระราชทานทุน ม.ท.ศ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดชัยนาท