โรงเรียนสาครพิทยาคม ต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคม ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนสถานศึกษาเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา