รร.สาครพิทยาคม ต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 20 มิถุนายน 2565  โรงเรียนสาครพิทยาคม ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในการติดตามการดำเนินงานโครงการ ECI และการให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ณ ห้อง ICT โรงเรียนสาครพิทยาคม

ออกแบบโดย dsite.in.th