โรงเรียนสาครพิทยาคม รับการอบรม โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม เข้ารับการอบรม โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำโดย พันตำรวจตรี นพวิทย์ ละเหลา กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจสันติบาล1 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดชัยนาท โดยนายพันท้าย จรูญวิทยา นายกเทศมนตรีตำบลนางลือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาทเป็นวิทยากร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  ตลอดจนการสร้างเครือข่าย
ภาคนักเรียน ให้เข้ามามีส่วนร่วมปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้เกิดความจงรักภักดีและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่กับปวงชนชาวไทยตลอดไป ณ ห้อง ICT โรงเรียนสาครพิทยาคม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้