วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565