กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา

เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งแล้วสำหรับวันไหว้ครู หรือ พิธีไหว้ครู ซึ่งการจัดพิธีไหว้ครูนั้นเป็นการแสดงความเคารพครูอย่างหนึ่ง มักจะถูกจัดขึ้นในช่วง เดือนมิถุนายน ของทุกปี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ลูก เขียว-ชมพู น้อมจิตรำลึกพระคุณครู ณ หอประชุม โรงเรียนร่องตาทีวิทยา