โรงเรียนสาครพิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะเจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) “วันสดุดีวีรกรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี)”

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสาครพิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะเจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) “วันสดุดีวีรกรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี)”
เนื่องในวันครบรอบคล้ายวันอสัญกรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ณ พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)