การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำระบบสอบออนไลน์ PISA-Style ไปใช้ในสถานศึกษา

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางนัยนา จันทา รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำระบบสอบออนไลน์ PISA-Style ไปใช้ในสถานศึกษา โดยคณะศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานโครงการ PISA เป็นวิทยากรในการขับเคลื่อนและขยายผลการนำระบบสอบออนไลน์ PISA-Style ลงสู่ระดับสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการเข้าใช้ระบบสอบออนไลน์ PISA-Style และโรงเรียนสามารถขยายผลพัฒนาผู้เรียนในการฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA โดยการทำข้อสอบผ่านระบบสอบออนไลน์ PISA-Style โดยมีครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน PISA ในสังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ทั้ง 34 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพุทธคุณ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา