การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 3/2565 ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 นางนัยนา จันทา รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 3/2565 ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ทั้ง 34 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม

ออกแบบโดย dsite.in.th