พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษากับหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกระดับด้วยรูปแบบผสมผสาน

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางนัยนา จันทา รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมผู้บริหารโรงเรียนแกนนำและโรงเรียนร่วมพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษากับหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกระดับ ด้วยรูปแบบผสมผสาน (online และ face to face) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetin และระบบ e-Signature