การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (รางวัลเสมาพิทักษ์)

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสายัณห์ สีคง รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์ฉ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยมี ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุม