วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ดร.อัคคณัฐ อัยรา นายกหมู่ยุวกาชาด นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข
รองนายกหมู่ยุวกาชาด และตัวแทนครูผู้บังคับบัญชายุวกาชาด-นักเรียน ร่วมเดินสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย “100 ปี ยุวกาชาดไทย” ประจำปี 2565
ณ สนามโรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี และร่วมปลูกป่าบำเพ็ญประโยชน์
ณ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม