การประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู)ในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู)ในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ