โรงเรียนสาครพิทยาคม ร่วมการประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานและจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)  ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคม โดย ผู้อำนวยการพรประภา พัฒนพงษ์ และครูภัทร์รวี ทองไทย เข้าร่วมการประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานและจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)  ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาจากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ ดร.แทน โมราราย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม และนางกมลยุภา มีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมิกาวาส

ออกแบบโดย dsite.in.th