ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม
ร่วมกิจกรรมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2565 ณ วัดหางน้ำสาครและวัดอู่ตะเภา

ออกแบบโดย dsite.in.th