การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางนัยนา จันทรา รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย นายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท และบุคลากร สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนตามนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 2

ภาพถ่ายเพิ่มเติม