นิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี Shop Share Show Knowledge

วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางนัยนา จันทา รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทน ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดความรู้ และนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี “Shop Share Show Knowledge” ณ ลานธรรมรวมใจไทยเศรษฐ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม เพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน